Mogłoby się wydawać, że modlitwa “Zdrowaś Maryjo” jest odmawiana od początków chrześcijaństwa — w końcu jej tekst występuje w Ewangelii. Kult maryjny był wyznawany bardzo wcześnie, więc to bardzo możliwe, by “Pozdrowienie Anielskie” towarzyszyło pokoleniom od ponad 2000 lat. Jednak historia jej powstania ciągnie się przez wieki, a przez to bardzo trudno określić powstanie jej ostatecznej wersji.

Modlitwa “Zdrowaś Maryjo” (Pozdrowienie Anielskie)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Modlitwa “Zdrowaś Maryjo” znana jest również jako “Pozdrowienie Anielskie”, a uzasadnienie tej nazwy mamy w samym Piśmie Świętym. Początkowe dwa wersy pochodzą z Ewangelii św. Łukasza: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą!” (Łk 1, 28), „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona!” (Łk 1, 42). Pierwsze zdanie jest tym, które wypowiedział Archanioł Gabriel, kiedy przyniósł Maryi informację o tym, że to ona zostanie matką Zbawiciela.Na początku modlitwa była nazywana “Pozdrowieniem Najświętszej Maryi Panny” i składała się z dwóch wersów, które pochodzą z Ewangelii św. Łukasza. W takiej pochwalnej formie odmawiano modlitwę aż do XI wieku. Fragment błagalny modlitwy został dodany w XIV wieku, kiedy w Europie trwała epidemia dżumy. Ta część pochodzi prawdopodobnie z Litanii Do Wszystkich Świętych, w której pierwsze wezwanie jest poświęcone właśnie Maryi. W 1568 roku papież Pius zatwierdził ostateczną formę, którą znamy dziś i umieścił ją w brewiarzu rzymskim.

Ta piękna i silna modlitwa towarzyszyła przez wieki, stanowiąc kanon modlitw chrześcijańskich. Najchętniej odmawiamy ją podczas modlitwy różańcowej. Która forma modlitwy jest Waszą ulubioną?

Odkryj piękne plakaty z modlitwami “Zdrowaś Maryjo”